BLISS

Bright Language International Speaking Solutions, ofwel BLISS, is een heel nauwkeurige toets van de mondelinge communicatievaardigheden van werknemers. De Bright Language taaltests worden erkend als internationale testnorm.

BLISS combineert een online Bright taaltest met een telefonisch afgenomen mondelinge communicatietest, teneinde een meer complete beoordeling van de mondelinge communicatie te kunnen bieden. Ten slotte beoordeelt de BLISS taaltest nog de lees- en luistervaardigheden en de mondelinge communicatievaardigheden van een kandidaat.

Schriftelijke en mondelinge vaardigheden:
• Vocabulaire
• Grammatica en taalstructuur
• Zinsbouw
• Bereik en complexiteit
Mondelinge expressie:
• Uitspraak
• Intonatie
• Vloeiende beheersing
• Mondeling begrip

Deze Bright Language taaltest is betrouwbaar en biedt de deelnemers onmiddellijke resultaten. Bliss beoordeelt de Franse, Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse talenkennis.